Veelgestelde vragen

Algemeen

Onze bereikbaarheid is uitstekend te noemen, zowel per mail als per telefoon. Telefonisch zijn we bereikbaar van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. 7 dagen per week, zelfs in het weekend en op feestdagen. Per mail is onze bereikbaarheid zo mogelijk nog beter!

Wij zijn geen hypotheekadviseur. Voor hypotheekadvies verwijzen we je dan ook graag door naar een erkende adviseur. Zelf hebben we goede ervaringen met Goossens Financiële Dienstverlening. https://www.goossensfd.nl

Wij bieden een zeer complete dienstverlening tegen een scherp tarief. We zijn 7 dagen per week bereikbaar. We hebben zeer ruime ervaring in zowel internetmakelaardij als full service makelaardij. We zijn bekend met de lokale markt en kunnen u altijd voorzien van een eerlijk en betrouwbaar advies. 

Nee op dit moment niet en het staat ook (nog) niet op de planning om onszelf aan te sluiten. Funda is vrij recent opengesteld voor alle makelaars. Dus ook voor voor makelaars die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Dit biedt ons de mogelijkheid om vrij te opereren en onze dienstverlening nog beter af te stemmen op jouw wensen. Uiteraard zonder hierbij in te leveren op kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Aankoop

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereist, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend. 

Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag u lenen?

Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor meer informatie willen we je adviseren contact op te nemen met een erkend financieel adviseur. Zelf hebben we goede ervaringen met Goossens Financiële Dienstverlening. 

https://www.goossensfd.nl 

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan, tenzij de makelaar anders besluit of afspreekt met zijn opdrachtgever. De makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is of in gesprek is met een andere kandidaat.

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- 2% Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.

Tevens kan men In het jaar 2015 nog maximaal 104% van de woningwaarde lenen, houdt hier dus rekening mee als u een woning koopt!

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht! 

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.

Onderhandelingen

De verkoper stelt in overleg met zijn makelaar een vraagprijs vast. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk zelf of hij wenst te verkopen. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over alle zaken eens zijn, komt er pas een koop tot stand (na schriftelijke vastlegging). 

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper positief reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Wanneer je hebt gekozen voor internetmakelaardij krijg je de bezichtigingen door per mail en per sms zodat je geen bezichtigingen mist doordat een aanvraag bijvoorbeeld in een spam box terecht komt. Je kunt dan zelf contact opnemen met de geïnteresseerde. Wanneer je kiest voor full service makelaardij overleggen we met jou wanneer het jou uitkomt om het huis bezichtigingsklaar te hebben. Wij zullen vervolgens contact opnemen met de geïnteresseerde om de afspraak definitief in te plannen.

Wij publiceren de woning volledig op Funda gedurende 1 jaar, geteld vanaf de datum van publicatie. Als het goed is, is de woning tegen die tijd allang verkocht. Mocht dit echter niet zo zijn bestaat er een mogelijkheid om de publicatie te verlengen. Neem hiervoor contact met ons op.

Bezichtigingen kun je prima zelf doen. Je kent je eigen woning en de buurt immers goed en je bent enthousiast over het huis waar je waarschijnlijk al vele jaren met plezier heeft gewoond. Daarnaast ben je voor een bezichtiging niet aan kantoortijden gebonden en kun je uitgebreid de tijd nemen om geïnteresseerden rond te leiden. 

Tips zelf bezichtigingen doen

Het verzorgen van een bezichtiging is het leukste onderdeel van de verkoop! Woningzoekers hebben interesse getoond in jouw woning en komen graag bij je kijken. Een goede eerste indruk is belangrijk. Bekijk de volgende punten, zodat je goed voorbereid je mogelijke kopers ontvangt.

Ruim goed op. Haal zo veel mogelijk overbodige spullen weg, berg de vuile was op. Zet de wasmand in een kast of desnoods even in de schuur, tandenborstels weg, maak het aanrecht en alle tafelbladen leeg.

Laat je huis rust uitstralen. Haal o.a. persoonlijke foto’s, souvenirs, het prikbord en de post weg.

Zorg voor voldoende (loop) ruimte en verwijder al het meubilair waar kijkers over kunnen struikelen. Maak een vrije doorloop in kamers, hallen en gangen.

Zorg voor een comfortabele temperatuur in huis.

Zet de radio, televisie, computer, wasmachine en droogmachine uit (elk geluid en beeld kan afleiden).

Beperk het gezinsleven tot een minimum en breng indien mogelijk de huisdieren naar de buren.

Maak je huis zo licht mogelijk: doe gordijnen open, haal zonneschermen op, doe het licht aan, zeem de ramen (binnen en buiten).

Zorg dat de hele woning fris ruikt: ventileer de badkamer, zet de kattenbak buiten en verschoon de vuilnisbak.

Maak de bedden netjes op, bij voorkeur met een strak gestreken overtrek of neutrale sprei.

Doe de wc-bril naar beneden met de klep dicht.

Maak de tuin gezellig: veeg dode bladeren weg, zet (ook in de winter) de tuinset buiten en zet wat groenblijvende of bloeiende planten in potten.

Doe ’s avonds overal het licht aan.

Met bovenstaande tips kunt u absoluut zelf bezichtigingen doen. De duur van een bezichtiging hangt af van het type woning, de grootte van de woning en de kandidaten, maar natuurlijk ook van je eigen presentatie. Wees vriendelijk en geef belangstellenden de tijd die ze nodig hebben. Gemiddeld kun je rekening houden met een half uur.

Wij meten het woonoppervlak altijd conform de NEN2580 norm. In deze norm is bijvoorbeeld bepaald dat, om meegeteld te worden als woonoppervlak, de hoogte minimaal 1,50 meter moet zijn.

Ja dat kan! Bij de meeste woningen werkt een raambord beter omdat de zichtbaarheid beter is dan bij een tuinbord. Wanneer een woning bijvoorbeeld volledig voorzien is van rolluiken of wanneer er een grote voortuin is, voegt een raambord echter niks toe. We zullen dan een tuinbord plaatsen.

Ja, je krijgt altijd een te koop bord. In principe leveren we altijd een raambord. Je kunt er echter voor kiezen een tuinbord te laten plaatsen. Ook kun je een lichtje achter je raambord laten plaatsen voor extra zichtbaarheid! De extra kosten voor deze opties vind je onder aanvullende diensten.

Ja dat mag! Al zullen we je zeker voorzien van een goed advies omtrent de vraagprijs, de keus is uiteindelijk aan jou.

Dit ligt aan je persoonlijke voorkeur. Vind je het leuk en heb je genoeg tijd om je huis te laten zien aan mensen, kun je de bezichtigingen zelf uitvoeren. En heb je gekozen voor internetmakelaardij en komt een bezichtiging toch een keer niet uit, kun je ons altijd inschakelen om de bezichtiging eenmalig over te nemen.

Lijkt het je vervelend, tijdrovend of spannend om zelf de bezichtigingen te doen, laat het ons dan vooral doen. Wij houden je natuurlijk volledig op de hoogte van de bezichtigingen, stemmen het bezichtigingsmoment met je af en laten je weten hoe de bezichtiging is verlopen . 

Bel of mail ons voor een persoonlijk advies!

Als verkoper heb je een meldingsplicht. Je moet de koper van je woning alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten. Het gaat dan om de bekende (verborgen) gebreken, maar ook om lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Over deze zaken moet je afspraken maken met de koper. Die afspraken leg je vast in het koopcontract.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Om de waarde van je woning te bepalen kijken we naar de woning zelf (oppervlaktes, afwerkingen e.d.), de ontwikkelingen in de buurt, marktontwikkelingen, recente transacties etc.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling! 

Kopie van je identiteitsbewijs en die van de eventuele medeverkoper.

Bouwtekening/plattegrond van de woning of oude brochure (indien aanwezig).

Kopie van het eigendomsbewijs van de woning

 

Extra documenten bij een appartement:

Bedrag van de maandelijkse servicekosten.

Documenten VvE vergadering/financieel verslag.

Je levert een concept aanbiedingstekst aan. Hier kan eventueel volstaan worden met alleen een korte opsomming van de ruimtes maar ook kun je aangeven wat volgens jou de belangrijke punten van je woning zijn. Wij zullen hier vervolgens een goede tekst van maken.

Nee. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als u als koper ons inschakelt voor de aankoop van uw woning zal u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Gratis waardebepaling

Wil je weten wat je woning waard is, wat je mogelijkheden zijn of algemeen advies over het wel of niet verkopen van je woning?

Ik wil een afspraak